Nodig bij elke indiening.

Indiening is nodig om goedkeuring te verkrijgen van de Directie voor het uitvoeren van alle medisch wetenschappeijke onderzoeken in het HagaZiekenhuis. Deze procedure verloopt digitaal via CastorSMS. Daarvoor zijn een aantal basisdocumenten vereist bij elk type onderzoek; hieronder beschreven. Deze vult u aan met het aantal vereiste documenten specifiek voor uw type onderzoek, kies hiervoor middels de button onderaan voor het desbetreffende type onderzoek. Zodra alle vereiste documenten compleet zijn kunt u beginnen met de indiening via Castor SMS.

Wel of geen betrokken afdelingen

Het is verplicht om aan te geven of er wel of geen betrokken afdelingen zijn bij een onderzoek. Dit kan via de tab "Deelnemende afdelingen" in Castor SMS. Zijn er Geen afdelingen betrokken dan klikt u op "Geen deelnemende afdeling". Vooraf heeft u uiteraard de desbetreffende afdeling ingelicht en op de hoogte gebracht! Na het indienen word door het wetenschapsbureau de goedkeuringsaanvragen aan uw studie toegevoegd, u kunt deze aanvragen terugvinden via de tab "Goedkeuringsaanvragen". Let wel: alleen als deze zijn geaccepteerd kan de procedure worden afgerond, u kunt dit zelf in de gaten te houden.

Invul documenten

-

Begrotingsmodel: Voor het opstellen van de begroting (format verplicht!), een prijslijst, en een toelichting.

Begroting Prijslijst Toelichting begroting Toelichting onderzoeksrekening 
-CTA template STZ: Deze CTA template dient gebruikt te worden als men van een contract gebruikt maakt, aangevuld met de bankgegevens.
Versie WMO Versie niet-WMO Bank gegevens 
-Voortgangsrapportage: Hier kunt u een modelformulier van de STZ vinden voor het maken van uw voortgangsrapportage.
Downloaden 
-Eindrapportage: Hier kunt u een model formulier van de CCMO vinden voor het maken van uw eindrapportage.
Downloaden 

Overige informatie

-Klachtenfunctionaris: Hier vindt u de gegevens van de klachten functionaris en de FG van het HagaZiekenhuis.
Downloaden 
-Procedure gebruik patiëntgegevens: Hier staat beschreven hoe u om dient te gaan met patiëntgegevens bij wetenschappelijk onderzoek.
Downloaden 
-

Logo HagaZiekenhuis: Dit kunt u voor de PIF gebruiken en toevoegen waar nodig

Downloaden 
-Onderzoekscoordinatoren: Dit is een lijst van researchmedewerkers in het HagaZiekenhuis.
Downloaden 
-Tekenbevoegden vakgroepen: Deze lijst geeft aan wie tekenbevoegd is van de vakgroep m.b.t. wetenschappelijk onderzoek.
Downloaden 
-Contactpersonen deelnemende afdelingen: Deze lijst geeft aan wie de contactpersonen zijn bij betrokken/deelnemende afdelingen.
Downloaden 

De METC ZWH neemt geen verzoek ter bepaling van de WMO-plichtigheid in behandeling, van onderzoek dat al gestart of uitgevoerd is. Om de resultaten van onderzoek te kunnen publiceren in (internationale) tijdschriften is toetsing vereist door een erkende METC, dit geldt ook voor onderzoeksresultaten van niet WMO plichtig onderzoek. De niet WMO verklaring, of positief oordeel moet vόόr start van het onderzoek verkregen zijn.

Vervolgstap na basisdocumenten: Met bovenstaande heeft u alle vereiste basisdocumenten kunnen downloaden. Deze dienen daarna nog aangevuld te worden met specifieke documenten voor het type onderzoek wat u gaat doen. Klik daarvoor op onderstaande button.Zelf geïnitieerd onderzoek

niet - WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

- Niet WMO plicht verklaring van de METC. Deze heeft u ontvangen van de METC, waar u deze heeft ingediend.
-Onderzoeksverklaring Niet WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 
-

Model protocol Niet WMO plichtig onderzoek: Dit document is een model protocol welke u zelf dient aan te passen. Beschikbaar in Nederlands.

Versie Nederlands 
-Proefpersoneninformatieformulier/toestemmingsverklaring (PIF): Haga- format voor Niet WMO plichtig onderzoek.
Downloaden 

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMSZelf geïntieerd multicenter onderzoek

niet - WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

- Niet WMO plicht verklaring van de METC. Deze heeft u ontvangen van de METC, waar u deze heeft ingediend.
-Onderzoeksverklaring Niet WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 
-

Model protocol Niet WMO plichtig onderzoek: Dit document is een model protocol welke u zelf dient aan te passen. Beschikbaar in Nederlands.

Versie Nederlands 
-Proefpersoneninformatieformulier/toestemmingsverklaring (PIF): Haga- format voor Niet WMO plichtig onderzoek.
Downloaden 

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMSDeelname aan multicenter studies

niet - WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

- Niet WMO plicht verklaring van de METC: Deze heeft u van het initiërend centrum ontvangen.
- Protocol: Het initiërende centrum heeft dit opgesteld, met indien van toepassing, een PIF (proefpersoneninformatieformulier/ toestemmingsverklaring).
-Onderzoeksverklaring Niet WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMSZelf geïnitieerd onderzoek

WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

Invul documenten

-Onderzoeksverklaring WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 
-

Model protocol WMO: Dit document is een model protocol welke u zelf dient aan te passen.

Versie Nederlands 
-Model verzekeringstekst proefpersonenverzekering: Dit document dient u zelf aan te passen.
Downloaden 
-Verklaring proefpersonenverzekering: Dit document dient u zelf in te vullen.
Downloaden 
-Proefpersoneninformatieformulier/toestemmingsverklaring (PIF): hier dient u zelf de gegevens van de klachtenfunctionaris en FG toe te voegen.
Downloaden 

Verder heeft u nodig.

- Positief oordeel van de METC: De METC bepaalt of u een proefpersonen verzekering nodig heeft, u kunt dit terug vinden in het oordeel van de METC. De documenten voor deze verzekering kunt u hierboven downloaden.
- ABR formulier (laatste versie)
- CV lokale hoofdonderzoeker
- Kopie geldig EMWO examen GCP of BROK certificaat van de lokale hoofdonderzoeker. (NB Indien de hoofdonderzoeker dit certificaat in het eigen Castor SMS profiel toevoegt, dan hoeft dit niet bij elke studie opnieuw geüpload te worden).

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMSZelf geïnitieerd multicenter onderzoek

WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

Invul documenten.

-Onderzoeksverklaring WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 
-

Model protocol WMO: Dit document is een model protocol welke u zelf dient aan te passen.

Versie Nederlands 
-Model verzekeringstekst proefpersonenverzekering: Dit document dient u zelf aan te passen.
Downloaden 
-Verklaring proefpersonenverzekering: Dit document dient u zelf in te vullen.
Downloaden 
-Proefpersoneninformatieformulier/toestemmingsverklaring (PIF): hier dient u zelf de gegevens van de klachtenfunctionaris en FG toe te voegen.
Downloaden 

Verder heeft u nodig.

- Positief oordeel van de METC: De METC bepaalt of u een proefpersonen verzekering nodig heeft, u kunt dit terug vinden in het oordeel van de METC. De documenten voor deze verzekering kunt u hierboven downloaden.
- ABR formulier (laatste versie)
- CV lokale hoofdonderzoeker
- Kopie geldig EMWO examen GCP of BROK certificaat van de lokale hoofdonderzoeker. (NB Indien de hoofdonderzoeker dit aan zijn profiel toevoegt, dan hoeft dit niet bij elke studie opnieuw geüpload te worden).

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMSDeelname multicenter onderzoek

WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

-Onderzoeksverklaring WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 
-Verklaring proefpersonenverzekering: Dit document dient u zelf in te vullen.
Downloaden 
- Protocol: Omdat u meedoet aan deze studie moet het protocol beschikbaar worden gesteld door het initiërende centrum.
- ABR formulier (laatste versie)
- CV lokale hoofdonderzoeker
- PIF met gegevens klachtenfunctionaris en FG HagaZiekenhuis
- Kopie geldig EMWO examen GCP of BROK certificaat van de lokale hoofdonderzoeker. (NB Indien de hoofdonderzoeker dit aan zijn profiel toevoegt, dan hoeft dit niet bij elke studie opnieuw geüpload te worden).

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMS