Nodig bij elke indiening.

Indiening is nodig om goedkeuring te verkrijgen van de Directie voor het uitvoeren van alle medisch wetenschappeijke onderzoeken in het HagaZiekenhuis. Deze procedure verloopt digitaal via CastorSMS. Daarvoor zijn een aantal basisdocumenten vereist bij elk type onderzoek; hieronder beschreven. Deze vult u aan met het aantal vereiste documenten specifiek voor uw type onderzoek, kies hiervoor middels de button onderaan voor het desbetreffende type onderzoek. Zodra alle vereiste documenten compleet zijn kunt u beginnen met de indiening via Castor SMS.

Wel of geen betrokken afdelingen

Het is verplicht om aan te geven of er wel of geen betrokken afdelingen zijn bij een onderzoek. Dit kan via de tab "Deelnemende afdelingen" in Castor SMS. Zijn er Geen afdelingen betrokken dan klikt u op "Geen deelnemende afdeling". Vooraf heeft u uiteraard de desbetreffende afdeling ingelicht en op de hoogte gebracht! Na het indienen word door het wetenschapsbureau de goedkeuringsaanvragen aan uw studie toegevoegd, u kunt deze aanvragen terugvinden via de tab "Goedkeuringsaanvragen". Let wel: alleen als deze zijn geaccepteerd kan de procedure worden afgerond, u kunt dit zelf in de gaten te houden.

Documenten & Overige informatie

-

Begrotingsmodel: Voor het opstellen van de begroting (format verplicht!), een prijslijst, en een toelichting.

Begroting Prijslijst Toelichting begroting Toelichting onderzoeksrekening 
-CTA template STZ: Deze CTA template dient gebruikt te worden als men van een contract gebruikt maakt, aangevuld met de bankgegevens.
Versie WMO (via CCMO) Versie niet-WMO (via CCMO) Bank gegevens 
-Klachtenfunctionaris: Hier vindt u de gegevens van de klachten functionaris en de FG van het HagaZiekenhuis.
Downloaden 
-

Logo HagaZiekenhuis: Dit kunt u voor de PIF gebruiken en toevoegen waar nodig

Downloaden 
-Onderzoekscoordinatoren: Dit is een lijst van researchmedewerkers in het HagaZiekenhuis.
Downloaden 
-Tekenbevoegden vakgroepen: Deze lijst geeft aan wie tekenbevoegd is van de vakgroep m.b.t. wetenschappelijk onderzoek.
Downloaden 
-Contactpersonen deelnemende afdelingen: Deze lijst geeft aan wie de contactpersonen zijn bij betrokken/deelnemende afdelingen.
Downloaden 

De METC LDD neemt geen verzoek ter bepaling van de WMO-plichtigheid in behandeling, van onderzoek dat al gestart of uitgevoerd is. Om de resultaten van onderzoek te kunnen publiceren in (internationale) tijdschriften is toetsing vereist door een erkende METC, dit geldt ook voor onderzoeksresultaten van niet WMO plichtig onderzoek. De niet WMO verklaring, of positief oordeel moet vόόr start van het onderzoek verkregen zijn.

Vervolgstap na basisdocumenten: Met bovenstaande heeft u alle vereiste basisdocumenten kunnen downloaden. Deze dienen daarna nog aangevuld te worden met specifieke documenten voor het type onderzoek wat u gaat doen. Klik daarvoor op onderstaande button.Zelf geïnitieerd onderzoek

niet - WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

- Niet WMO plicht verklaring van de METC. Deze heeft u ontvangen van de METC, waar u deze heeft ingediend.
-Onderzoeksverklaring Niet WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 
-

Model protocol Niet WMO plichtig onderzoek: Dit document is een model protocol welke u zelf dient aan te passen. Beschikbaar in Nederlands.

Versie Nederlands 
-Proefpersoneninformatieformulier/toestemmingsverklaring (PIF): Haga- format voor Niet WMO plichtig onderzoek.
Downloaden 

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMSZelf geïntieerd multicenter onderzoek

niet - WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

- Niet WMO plicht verklaring van de METC. Deze heeft u ontvangen van de METC, waar u deze heeft ingediend.
-Onderzoeksverklaring Niet WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 
-

Model protocol Niet WMO plichtig onderzoek: Dit document is een model protocol welke u zelf dient aan te passen. Beschikbaar in Nederlands.

Versie Nederlands 
-Proefpersoneninformatieformulier/toestemmingsverklaring (PIF): Haga- format voor Niet WMO plichtig onderzoek.
Downloaden 

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMSDeelname aan multicenter studies

niet - WMO

Aanvullende vereiste documenten (naast de verplichte basis documenten):

- Niet WMO plicht verklaring van de METC: Deze heeft u van het initiërend centrum ontvangen.
- Protocol: Het initiërende centrum heeft dit opgesteld, met indien van toepassing, een PIF (proefpersoneninformatieformulier/ toestemmingsverklaring).
-Onderzoeksverklaring Niet WMO: Dit document dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de tekenbevoegde van de vakgroep.
Downloaden 

Als alle documenten compleet zijn, kunt u beginnen met het digitaal indienen van uw onderzoek in Castor SMS of klik hieronder voor de uitleg hiervan.
Uitleg digitaal indienen via Castor SMS